Winkelmandje is leeg

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en facturen gebeuren onder de hierna vermelde 

voorwaarden. Deze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden 

van de klant.

 

Aanbieding

Onze catalogus is bestemd voor de bedrijven, alsook instellingen, verenigingen en clubs.  Door uw bestelling aanvaardt u uitdrukkelijk onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.  Alle voorgaande verkoops-, leverings- en prijsvoorwaarden komen door deze catalogus te vervallen.Prijzen zijn steeds exclusief BTW en verzendkosten. (franco levering vanaf 250€ excl. BTW (302.5€ incl. BTW)

 

Prijzen

Alle prijzen zijn netto per stuk, exclusief 21%BTW. (drukfouten voorbehouden)

 

Betaling

Zonder specifieke schriftelijke overeenkomst worden alle goederen tegen betaling verstuurd.  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de gefactureerde waarde.  Bestellingen online gebeuren steeds tegen online betaling of voorafbetaling.Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zal op de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3% en zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. De betaling dient te geschieden contant, zonder korting en in euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de koper. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Een betwisting tussen partijen en namelijk een vordering tot betaling zal behoudens afwijking door ons toegestaan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid der Rechtbanken van Kortrijk. 

 

Levering

Gratis levering voor orders met een waarde boven €250excl. BTW (302.5€ incl. BTW). Onder dit bedrag rekenen wij 10€ excl. BTW transport- en administratiekosten aan. (Levering: 1 adres in België)Kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal enz. kunnen voorkomen.  Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn ons voorbehouden. 

 

Leveringstermijn

Standaard 30 dagen. Leveringstermijnen voorzien op de bestelbonnen gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper.  De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn.

 

Opdruk

De opdruk wordt, wanneer niet speciaal opgegeven, door ons naar best vermogen in kleur, op plaats en formaat aangebracht.  Wegens de opdruk kunnen de geleverde aantallen schommelen tussen +5% en -5%.  Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren en worden aanvaard indien ze bevestigd worden door onze diensten.  Indien de prijs van het artikel inclusief opdruk is, worden wel de instelkosten aan u doorgerekend.  De drukprijs voor meerdere producten in een set, geldt slechts bij een gelijkblijvend logo.  De bedrukkingen die in onze folder voorkomen zijn enkel ter illustratie. Indien u een order plaatst, behouden wij ons het recht uw logo in onze catalogus te gebruiken, tenzij door u nadrukkelijk schriftelijk verboden.

Bij zeefdruk kunnen polars, softshell en jassen doorbloeden.  D.w.z. dat de kleur van het textiel door de inkt kan komen. Kosten gemaakt voor goedgekeurde cliché's moeten steeds betaald worden dit ook bij het later al dan niet schriftelijk annuleren van de bestelling.  De kwaliteit van de door de klant geleverde producten is ter verantwoordelijkheid van de klant.  ISABO.be bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vervormingen of welke verandering dan ook aan de aangeleverde producten.  De gemaakte bedrukkingen zullen steeds aangerekend worden.

 

 Klachten

Klachten moeten binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden.  Telefonische klachten zijn alleen geldig als ze schriftelijk bevestigd worden.

 

Garantie

Bij fouten, defecten enz. hebt u vanzelfsprekend een omruilingsrecht binnen de 14 dagen na goederenontvangst.

 

Ruilingen

Ruilingen moeten steeds binnen de 14 dagen na factuurdatum worden aangevraagd met onze ruilbon.Volgende artikelen worden niet teruggenomen of geruild:

  • Op maat gemaakte artikelen
  • Speciale bestellingen en artikelen die niet tot ons standaardgamma behoren
  • Bedrukte, geborduurde en gepersonaliseerde artikelen
  • Reeds gedragen en gebruikte artikelen

Wij aanvaarden enkel ruilingen van artikelen die zich nog in nieuwstaat bevinden en in de originele verpakking.Voor particulieren is de wettelijke waarborg van de conformiteit van de goederen van toepassing.

 

Bestellingen per telefoon, e-mail of web

Alle schriftelijke bevestigingen van bestellingen die reeds per email of web doorgestuurd werden, en die niet duidelijk ernaar refereren, zullen als nieuwe bestellingen beschouwd worden.

 

Privacy

ISABO.be bvba verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.

 

Bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de klant betaald heeft, wordt de bestelling definitief bevestigd. De klant ontvangt op dit moment een e-mail met het overzicht van de bestelling. De bestelbon wordt elektronisch geregistreerd en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen beide partijen. Het contract wordt vervolgens gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door ISABO.be.